Skip site news

Site news

Picture of Argentina Ciobanu
In atentia rezidentilor
by Argentina Ciobanu - Monday, June 8, 2015, 10:12 AM
 

Rezidentii care au urmat stagiul de Bioetica in perioada 18.05.2015-31.05.2015 isi pot ridica carnetele si adeverintele in perioada 08.06.2015- 19.06.2015.

Va rugam respectati programul de la secretariat.

 
Picture of Argentina Ciobanu
Rezidenti
by Argentina Ciobanu - Thursday, May 7, 2015, 10:51 AM
 

Dna Dragan G. Georgiana este rugata  sa se prezinte la Diciplina de Medicina Legala si Bioetica in vederea clarificarii inscrierii la stagiul de Bioetica.

 
Picture of Argentina Ciobanu
In atentia rezidentilor
by Argentina Ciobanu - Tuesday, April 21, 2015, 1:16 PM
 

Se pot ridica carnetele si adeverintele care au fost depuse pentru stagiul din perioada 30.03.-12.04.2015

Va rugam respectati programul de la secretariat

 
Picture of Argentina Ciobanu
Bioetica rezidenti
by Argentina Ciobanu - Wednesday, April 1, 2015, 11:23 AM
 

Urmatorul stagiu de Bioetica va avea loc in perioada 18.05-29.052015

 
Picture of Sorin Hostiuc
ATENTIE MODULUL DE BIOETICA
by Sorin Hostiuc - Monday, March 23, 2015, 7:17 AM
 

 

ATENTIE MODULUL DE BIOETICA

ANUNT PENTRU REZIDENTII INTERESATI PRIVITOR LA INSCRIEREA LA MODULUL DE BIOETICA

 

Aparitia ordinului nr. 101/3180/2015 cat si agitatia la inscrierea la modulul de bioetica din ultimele saptamani ne determina sa revizuim metodologia inscrierii in conformitate cu ordinul amintit.

In anul calendaristic 2015 modulul de bioetica se efectueaza de 3 ori  in lunile martie-aprilie, mai si noiembrie.

Modulul se desfasoara  in amfiteatrul mare al INML (300 locuri).

Inscrierea rezidentilor la modul se efectueaza in limita locurilor disponibile in amfiteatru. Nu se vor inscrie mai multi medici rezidenti decat sunt locuri in sala, fiecare medic avand dreptul de a avea un loc al sau pentru a putea audia cursurile in conditii civilizate si egale. Prin anunt la sediul disciplinei si pe website eticamedicala.ro rezidentii vor fi instiintati cu privire la numarul de locuri disponibile. Momentul completarii tuturor locurilor disponibile din amfiteatru se va anunta de indata.

Pentru modulul din martie 2015 nu mai sunt locuri disponibile si nu se mai efectueaza inscrieri.

Pentru modulul din noiembrie 2015 au prioritate la inscriere medicii rezidenti in ultimul an curicular care termina rezidentiatul in 2015 sau ianuarie 2016 si care inca nu au efectuat modulul de bioetica.

Sunt rugati sa ataseze la actele de inscriere acordul a profesorului de la stagiul pe care il intrerupe, pentru cele doua saptamani.

Inscrierea oricarui medic rezident la modulele din mai si noiembrie se va efectua cu respectarea normelor Ordinului nr. 101/3180/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală (vezi mai jos).

Conform acestui ordin inscrierile incep cu minimum 30 de zile înainte de începerea modulului de pregătire. Documentele necesare intre care cererea de efectuare a pregătirii pentru acordul de primire al şefului de secţie/secţie clinică va fi conform modelului din anexa ordinului iar procedura de inscriere intocmai dupa cum este prezentata in ordinul mai sus amintit.

Toti medicii rezidenti efectueaza modulul de bioetica ceea ce sustine nevoia de moralitate in actul medical pe care la randul nostru o sustinem.

Pentru a putea insa administra numarul mare de medici rezidenti care trec pe rand prin bancile amfiteatrului mare al INML in cadrul modulului de bioetica si pentru a nu se crea aglomerari nici la inscriere si nici in amfiteatru, toti medicii rezidenti sunt rugati ca in acord cu indrumatorul de stagiu sa se prezinte la modulul de bioetica conform curiculei de specialitate, in anul in care figureaza bioetica in curicula.

Se va primi acord de efectuare a pregătirii pe cererile medicilor care efectueaza bioetica in anul curricular conform curiculei de specialitate. Orice caz care se considera a fi o exceptie se analizeaza numai la solicitarea coordonatorului de rezidentiat si se sustine cu acte doveditoare a faptului ca medicul rezident nu poate sau nu a putut obiectiv sa participe la modul in acel an.

Rezidentii care nu se inscriu in anul curricular conform curiculei de specialitate vor fi inscrisi la modulul de bioetica din noiembrie, adica ultima perioada in care pot face bioetica pentru a-si completa pregatirea curiculara.

Medicii rezidenti sunt rugati sa respecte impartirea curiculara pe stagii si module si de asemenea sa-si respecte colegii care aleg sa isi organizeze programul de pregatire astfel incat sa nu creeze altora disfunctionaliti.

In situatia in care programarea celor trei perioade cand se efectueaza modulul de bioetica in 2015 nu corespunde intrutotul programarii curiculare a specialitatii (de ex. exista o curicula in care modulul de bioetica este programat cu incepere din 15 decembrie si care ar urma sa se desfasoare pe timpul sarbatorilor de Craciun!) va avea prioritate programarea Disciplinei de Medicina legala si Bioetica intrucat modulul de bioetica intrucat modulul de bioetica nu se poate desfasura prin suprapunere cu alte atributii didactice.

Data exacta a modulului din noiembrie se stabileste in fiecare an universitar incepand cu 15 Octombrie fiind dependenta de programul universitar care este definitivat de catre UMFCD in jurul acestei perioade.

 

 

 Precizări suplimentare

"Toti rezidentii sunt rugati sa ataseze la actele de inscriere pentru modul si acordul profesorului de la stagiul pe care il intrerupe pe durata celor doua saptamani."
 
"Toti medicii rezidenti efectueaza modulul de bioetica ceea ce demonstreaza nevoia de moralitate in actul medical pe care, la randul nostrum, o sustinem."
 
"Exista si curricule in care programa specialitatii fixeaza desfasurarea modulului de bioetica la o data anume (de ex. exista o curicula in care modulul de bioetica este programat cu incepere din 15 decembrie si care ar urma sa se desfasoare pe timpul sarbatorilor de Craciun!). In astfel de cazuri va avea prioritate programarea pe care o realizeaza Disciplina de Medicina legala si Bioetica prin cadrele sale didactice intrucat modulul de bioetica nu se poate desfasura prin suprapunere cu alte atributii didactice

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

Ordinul nr. 101/3180/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

În vigoare de la 01.03.2015

Nr. 101/3.180

Ministerul Sănătăţii

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

Văzând Referatul de aprobare nr. NB 806 din 2 februarie 2015 al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emit prezentul ordin.

Art. I.

După articolul 21 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc şapte noi articole, articolele 211-217, cu următorul cuprins:

Art. 211.

Repartizarea în unitatea sanitară acreditată pentru efectuarea modulului, denumită în continuare unitatea sanitară acreditată, se realizează pe baza acordului de primire al şefului de secţie/secţie clinică din unitatea sanitară respectivă.

Art. 212.

Cu minimum 30 de zile înainte de începerea modulului de pregătire rezidenţii şi specialiştii prevăzuţi la art. 1 vor depune la unitatea sanitară acreditată cererea de efectuare a pregătirii, cu acordul de primire al şefului de secţie/secţie clinică, conform modelului din anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Unitatea sanitară acreditată centralizează cererile de efectuare a pregătirii, în original, pe care le transmite săptămânal direcţiei de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, însoţite de o copie a carnetului de rezident - prima pagină.

Art. 213.

Structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică prelucrează solicitările şi întocmeşte o adresă de repartiţie către unitatea sanitară acreditată care a transmis cererea şi o adresă de repartiţie către unitatea sanitară cu care a încheiat contractul de muncă de rezident. În cazul specialiştilor aflaţi în pregătire la a 2-a specialitate cu taxă, structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmeşte numai adresa de repartiţie către secţia/secţia clinică în care se efectuează stagiul. Cu 5 zile înainte de începerea pregătirii, direcţia de sănătate publică transmite unităţilor sanitare de la care au venit solicitările adresele de repartiţie.

Art. 214.

La primirea adreselor de repartiţie unitatea sanitară acreditată eliberează rezidenţilor/specialiştilor adresele de repartiţie prevăzute la art. 213, pe care aceştia au obligaţia să le depună la secţia/secţia clinică din unitatea sanitară acreditată unde se desfăşoară modulul şi, după caz, la unitatea angajatoare.

Art. 215.

După finalizarea modulului de pregătire consemnată în carnet, rezidenţii/specialiştii vor depune la unitatea sanitară acreditată în care s-a efectuat pregătirea o copie a carnetului de rezident - prima pagina şi pagina din care să rezulte finalizarea modulului de pregătire. Aceste copii vor fi transmise la structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică.

Art. 216.

Validarea stagiilor efectuate pe parcursul fiecărui an de rezidenţiat va fi efectuată de către structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 217.

Aplicarea vizei anuale se face de către serviciul resurse umane din unitatea angajatoare pe baza documentelor aflate în dosarul personal (pontaje lunare, întreruperi şi altele asemenea)."

Art. II.

Prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 martie 2015.

Art. III.

(1) Pentru Centrul Universitar Bucureşti, până la data de 1 mai 2015 documentele prevăzute la art. 212 şi 215 din Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit către Compartimentul de management al pregătirii medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor prin rezidenţiat şi a doua specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Strada George Vraca nr. 9, sectorul 1, municipiul Bucureşti, care realizează activităţile prevăzute la art. 213.

(2) După data prevăzută la alin. (1) solicitările vor fi prelucrate de către structura abilitată din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti.

Art. IV.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

     
 

Ministrul sănătăţii,                                                    Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,
Nicolae Bănicioiu                                                     Mihai Sorin Cîmpeanu

 

 

 

 

ANEXĂ la regulament

CERERE

Subsemnatul (a), . . . . . . . . . ., cod rezident . . . . . . . . . ., rezident/specialist în specialitatea . . . . . . . . . .,

vă rog să binevoiţi a-mi aproba efectuarea stagiului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din curricula de pregătire în specialitate în perioada . . . . . . . . . ., în secţia/secţia clinică . . . . . . . . . . pe care o conduceţi.

       
 

Data
. . . . . . . . . .

 

Semnătura
. . . . . . . . . .

   

Domnului prof. univ.. . . . . . . . . .

 

 

 


 [Office1]E vorba de cel din noiembrie sau cel din mai?

 

Skip available courses

Available courses