Boli cu declarare obligatorie

Hotararea 589 din 13 iunie 2007 (Hotararea 589/2007) privind stabilirea metodologiei de raportare si de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile

Anexa cu lista afectiunilor este data in format pdf

Suplimentar este atasata si lista bolilor profesionale cu declarare obligatorie

 

   Art. 2. - Pentru bolile transmisibile marcate cu "(T)" din fisa unica de raportare prevazuta la art. 1, toti furnizorii de servicii medicale au obligatia sa declare telefonic cazurile depistate, indata dupa depistare, la serviciul de supraveghere si control al bolilor transmisibile din cadrul autoritatii de sanatate publica judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti.

   Art. 3. - Pentru toate bolile transmisibile prevazute in fisa unica de raportare prevazuta la art. 1, dupa emiterea diagnosticului de caz suspect sau confirmat, toti furnizorii de servicii medicale au obligatia sa completeze fisa unica de raportare, care se inainteaza autoritatii de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de maximum 5 zile de la data depistarii/confirmarii, prin fax, curier rapid sau prin posta.

   Art. 4. - Multiplicarea si distribuirea fiselor unice de raportare catre furnizorii de servicii medicale reprezinta atributii ale autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti

 

Art. 5. - Pentru raportarea cazurilor de infectie HIV/SIDA, tuberculoza si alte boli transmisibile se utilizeaza fisele de supraveghere specifice, potrivit metodologiilor de supraveghere specifice elaborate de Ministerul Sanatatii Publice.

   Art. 6. - Personalul care are acces la datele de identitate cuprinse in fisa unica de raportare este obligat sa respecte confidentialitatea acestora si sa aplice masurile de protectie a acestora, in conformitate cu prevederile legale.

   Art. 7. - Metodologia de raportare numerica statistica a bolilor transmisibile se aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice.

   Art. 8. - Pentru ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie, integrarea datelor prevazute de prezenta hotarare se realizeaza pe baza protocolului de colaborare incheiat intre Ministerul Sanatatii Publice si ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie.

   Art. 9. - Circuitul informational al fisei unice de raportare, de la nivelul furnizorilor de servicii medicale, din reteaua Ministerului Sanatatii Publice si a altor ministere sau institutii cu retea sanitara proprie, catre directia coordonatoare din cadrul Ministerului Sanatatii Publice se aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice

 Afectiuni transmisibile cu declarare obligatorie

Boli profesionale cu declarare obligatorie

Ultima modificare: sâmbătă, 2 martie 2013, 1:42